Polityka Prywatności/REgulamin

Polityka prywatności Witryny Points of View Anna Kamińska Biżuteria Artystyczna


Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą witrynę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

ANNA KAMIŃSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POINTS OF VIEW ANNA KAMIŃSKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7393084338 , nr REGON 368266402, ul. Rzemieślnicza 9, 81-855 Sopot .

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Strony i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

Podstawa przetwarzania:

Podanie danych:

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

Możliwość cofnięcia zgody:

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

A także:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasza Strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

annakaminska.office@wp.pl

 

Regulamin WITRYNY Points of View Anna Kamińska Biżuteria Artystyczna

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – brak możliwości założenia konta na Stronie.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Points of View Anna Kamińska Biżuteria Artystyczna prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.pointsofviewannakaminska.com.pl.
Sprzedawca – ANNA KAMIŃSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POINTS OF VIEW ANNA KAMIŃSKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7393084338, nr REGON 368266402, ul. Rzemieślnicza 9, 81-855 Sopot.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

§ 4 ZAKUPY 

Pakamera, Trendymania, Arsneo, ArtMadam, Decobazar.  Każdy posiada inny regulamin.

§ 5 PŁATNOŚCI

PayPal.Me/PointsAnnaKaminska 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

POINTS OF VIEW ANNA KAMIŃSKA
ul. Rzemieślnicza 9, 81-855 Sopot
adres e-mail: annakaminska.office@wp.pl 


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.

Imię i nazwisko..........................................................................................................................................

Numer zamówienia.....................................................................................................................................

Adres .......................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy.....................................................................................................................................

Data nabycia produktu.................................................................................................................................

Cena...........................................................

Przyczyna reklamacji .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Żądanie reklamującego................................................................................................................................................................................................................................................................

W załączeniu składam kopię paragonu.

podpis osoby składającej .........................................

 


§ 10 DANE OSOBOWE

§ 11 ZASTRZEŻENIA

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POINTS OF VIEW ANNA KAMIŃSKA
ul. Rzemieślnicza 9, 81-855 Sopot
adres e-mail: annakaminska.office@wp.pl 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.Regulamin zamówień specjalnych

Z należytą starannością wykonam dzieło specjalnie na Państwa życzenie. Poniżej zamieściłam opis zamówienia dzieła, a także przydatne informacje opisujące proces pracy nad zamówieniem. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie wykonuję kopii cudzych prac i nie realizuję cudzych projektów. Prace wykonuję tylko w srebrze.

1. Postępowanie wstępne

2. Każdy projekt jest konsultowany z Państwem

3. Realizacja projektu

 4. Termin realizacji

5. Gwarancja

FORMULARZ ZAMÓWIENIA Nr 

Miejscowość: ………………….                                                                                                                                                  Data: ……………..........


Points of View Anna Kamińska

ul. Rzemieślnicza 9 

81-855 Sopot, Polska

Nip: 7393084338

mBank 16 1140 2004 0000 3902 7708 4402

(w tytule proszę napisać „zamówienie, imię i nazwisko, bądź nazwę firmy”).

Telefon: +48 518-465-562 (spotkanie w celach ustalenia szczegółów szkicu, oraz odbiór osobisty pracy możliwy po wcześniejszym umówieniu).

e-mail: annakaminska.office@wp.pl

Strona: www.pointsofviewannakaminska.com.pl


DANE KLIENTA

Dane do faktury:

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy:

Adres:

NIP:

Osoba zamawiająca:

Nr tel.:

e-mail:

Adres dostawy:

Osoba odbierająca:

Nr tel.:

e-mail:

ZAMÓWIONE PRODUKTY

Lp. Nazwa towaru (opis) ilość Cena netto Cena brutto

1.

2.

3.

4.

5.

Łączna wartość zamówienia: ………………

Kolorystyka/Styl/Inspircaja: ………………..........................................................................................................

Opis projektu:….......................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................................

Rozmiar pierścionka: ..............................................................................................................................................

Długość łańcuszka: …..............................................................................................................................................

Rozmiar bransoletki/ Zapięcie: …..........................................................................................................................

Materiały: .................................................................................................................................................................

Dodatkowe uzgodnienia: ……………………………………………………….....................................................

………………………………………………………………………………………………………………………

Projekt zostanie przesłany na e-mail do *7 dni .................

Forma płatności: *gotówka/przelew

Forma odbioru towaru: …...................

Termin realizacji: ..........................................

Materiał powierzony: *tak/nie ….waga...................................................................

Zgoda na umieszczenie realizacji gotowego projektu na stronę www.pointsofviewannakaminska.com.pl

tak/nie * niepotrzebne skreślić


.............................................................

podpis


Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie wykonuję kopii cudzych prac i nie realizuję cudzych projektów. Prace wykonuję tylko w srebrze.


1. Postępowanie wstępne. Zamówienia dzieła poprzez Witrynę Internetową

• W zakładce kontakt i dane firmy znajdują się dane teleadresowe firmy. Za pośrednictwem e-maila:

annakaminska.office@wp.pl zgłaszają Państwo chęć zamówienia indywidualnego dzieła, bądź telefonicznie 518-465-562.

2. Każdy projekt jest konsultowany z Państwem

• Koszt stworzenia szkicu i projektu jako wizualizacji Państwa pomysłu jest bezpłatny. Powstaną 3 szkice. Czas oczekiwania na szkice wynosi do 7 dni roboczych. Chyba, że ustalono inaczej.

• Na tym etapie można nanosić poprawki i dokonywać zmian w szkicach.

• Po dokonaniu wyboru szkicu dzieło zostaje wycenione, a na e-mail zostanie wysłana faktura proforma z kwotą zadatku do zapłaty. Po wpłacie zadatku w wysokości 50 procent kwoty za wycenione dzieło następują właściwe prace.

3. Realizacja projektu

• Praca nad projektem zaczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na konto. Otrzymują Państwo e-mailowe potwierdzenie wpłaty.

• Po zakończeniu pierwszego etapu prac, jakim jest stworzenie prototypu, otrzymują Państwo zdjęcia z

postępu prac - jest to odpowiedni moment, w którym można dokonać ewentualnych drobnych korekt i zweryfikować projekt. Na odpowiedź czekam 4 dni robocze. Jeżeli wszystko jest po Państwa myśli przystępuję do dalszej pracy i kończę dzieło (wysyłam zdjęcia gotowego dzieła).

• Na tym etapie nie możliwe jest dokonywanie zmian na gotowym i wykończonym dziele, ponieważ dalsze zmiany mogą spowodować szkody w gotowej pracy.

• W przypadku gdy nie otrzymam odpowiedzi, po 4 dniach roboczych kontynuuję pracę według planu i przysyłam zdjęcia wykonanego dzieła.

• W obydwu powyższych przypadkach zostają Państwo na koniec prac poproszeni o wpłatę drugiej części zaliczki.

• Jeżeli nie otrzymam odpowiedzi do 14 dni roboczych oraz nie zostanie wpłacona druga część zadatku,

materiał wykorzystany na realizację zamówienia zostanie przetworzony do innych prac złotniczych, a zaliczka przepada.

4. Termin realizacji

• Czas oczekiwania na zamówienie wynosi 2-4 tygodnie. Aby przyspieszyć termin realizacji można

skorzystać z zamówienia w trybie przyspieszonym. Termin od 4-7 dni roboczych (jednak usługa ta jest dodatkowo płatna i wynosi 120 zł brutto). Chyba, że ustalono inaczej.

5. Gwarancja

• Zadowolenie Państwa jest dla mnie bardzo ważne, dlatego udzielam 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło.

• W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie dopowiada on za zgłoszone wady w czasie objętym gwarancją (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania dzieła, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, bądź powstania zniszczeń na skutek przypadków losowych). Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Dzieła.