Formularz Zwrotu i Reklamacji

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wypełnij formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, numeru produktu, bądź nazwa produktu, przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.
 2. Odeślij towar na koszt Sprzedawcy, na adres sklepu.
  Składając reklamację prosimy powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sutuacji oraz o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz paragonem bądź kopią faktury zakupu.
 3. Jeżeli reklamowany produkt nie wynika z winy Sprzedawcy, Konsument zostanie poinformowany o kosztach naprawy biżuterii i wysyłki.
 4. Czas rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni.
  Do pobrania formularz REKLAMACJI

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.

Imię i nazwisko..........................................................................................................................................

Numer zamówienia.....................................................................................................................................

Adres .......................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy.....................................................................................................................................

Data nabycia produktu.................................................................................................................................

Cena...........................................................

Przyczyna reklamacji .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Żądanie reklamującego................................................................................................................................................................................................................................................................

W załączeniu składam kopię paragonu.

podpis osoby składającej .........................................

 

Zwrot towaru

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony produkt, proszę o wypełnienie potrzebnego oświadczenia i wysłanie go na koszt Sprzedawcy, na adres sklepu wraz ze zwracanym produktem/produktami. Proszę o dołączenie do zwracanego produktu otrzymane z nim akcesoria oraz paragon lub fakturę. Więcej dowiedzą się Państwo w zakładce REGULAMINY
 2. Konsument w tym okresie, tzw. prawa do namysłu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru i może w przypadku zwrotu towaru zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku z niewłaściwym użytkowaniem, bądź jego naprawą, bądź całkowitym jego zniszczeniem.
 3. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Konsumenta. Dodatkowo jeżeli nastąpi zmniejszenie wartości Towaru, wtedy Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie. O wycenie szkody i wezwaniu do zapłaty Konsument zostanie powiadomiony e-mailem.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta o możliwości zaistnienia takich płatności przed zawarciem umowy sprzedaży w Sklepie POINTS OF VIEW Anna Kamińska.
 5. Sprzedawca składa oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu praw do odszkodowania za zmniejszenie wartości Towaru z artykułu 576 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli kwota odszkodowania jest niższa, to po potrąceniu Sprzedawca zwraca niezwłocznie różnicę Konsumentowi na konto bankowe. Wskutek potrącenia, obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.
 6. Do pobrania Formularz Odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POINTS OF VIEW ANNA KAMIŃSKA
ul. Rzemieślnicza 9, 81-855 Sopot adres e-mail: shop@pointsofviewannakaminska.com.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


W załączeniu składam oryginał/kopię paragonu.
.................................…
data

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl